Σκοπός της Ένωσης

Σκοπός

Σκοπός της ‘Ένωσης Ξενοδοχείων είναι, η μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Το σκοπό αυτό της Ένωσης συνθέτουν επί μέρους οι εξής:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας - 13/05/2021
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~