Φόρμα αποστολής άρθρου

captcha Παρακαλώ συμπληρώστε τον εξαψήφιο αριθμό όπως τον βλέπετε στην εικόνα

Κείμενο προς αποστολή:


Σκοπός της Ένωσης

Σκοπός

Σκοπός της ‘Ένωσης Ξενοδοχείων είναι, η μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Το σκοπό αυτό της Ένωσης συνθέτουν επί μέρους οι εξής:

  • Η συμβολή στην αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας, την οικονομική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η δημιουργία και η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών της Ένωσης, επαγγελματικής και τουριστικής συνείδησης.
  • Η προάσπιση των συμφερόντων των ξενοδόχων ο οποίος λειτουργεί σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Η μέριμνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης και κατ’ επέκταση του Ξενοδοχειακού Κλάδου.
  • Η καταπολέμηση με κάθε νόμιμο, και εποικοδομητικό μέσο αθεμίτου ανταγωνισμού μεταξύ.
  • Η προβολή και η προώθηση των ξενοδοχείων μελών της ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Λευκάδας στο ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό
  • Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την Οργάνωση από την Ένωση ή άλλον αρμόδιο φορέα σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της καθώς και των απασχολούμενων στα ξενοδοχεία.
  • Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού τους επιπέδου.


Επιστροφή

Στοιχεία επικοινωνίας

Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας
31100 Λευκάδα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26450 24539
Fax: +30 26450 24539
[email protected]